Mar­tin om Dan­mark

BT - - TOUR DE FRANCE -

Hvad er den før­ste ting, du ta­en­ker på, når jeg si­ger Dan­mark?

»Jeg si­ger Alex Rasmussen. Haha. Vi har va­e­ret hold­kam­me­ra­ter og er go­de ven­ner. Sag­de du tre ting? Hmm, kun en. Så er det nok ham.«

Hvem er din dan­ske fa­vo­ri­tryt­ter af dem, der sta­dig er ak­ti­ve?

»Det af­ha­en­ger af, hvor­dan du de­fi­ne­rer fa­vo­rit. Jeg prø­ver ik­ke at ha­ve fa­vo­ri­tryt­te­re. Men den før­ste dan­sker, jeg ta­en­ker på, er Mi­cha­el Val­gren. Jeg har talt med ham, og han er en vir­ke­lig god fyr. Jeg glem­mer sik­kert no­gen nu, haha.«

Hvad er dit ind­tryk af Dan­mark?

»Det er et vir­ke­lig fedt land. Jeg har va­e­ret i Kø­ben­havn, og det er en dej­lig by. Et spe­ci­elt sted. Isa­er det cen­tra­le Kø­ben­havn. I 2008 delt­og jeg og­så i Dan­mark Rundt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.