Bora-Ar­gon

BT - - TOUR DE FRANCE -

Pro­fil: Do­mi­nik Nerz. Hen­tet fra BMC Racing i 2014, men po­ten­ti­a­let mang­ler sta­dig at bli­ve ind­fri­et for den tid­li­ge­re ty­ske ung­doms­me­ster i ba­ne­cyk­ling.

Hold øje med: Sam Ben­nett. Åben­lyst sprin­ter­ta­lent med fle­re go­de re­sul­ta­ter i 2016, blandt an­det med en eta­pe­sejr i Critéri­um In­ter­na­tio­nal.

Sponsor: Køk­ke­nud­styr­spro­du­cen­ten BORA og cy­kel­ma­er­ket Ar­gon Ma­na­ger: Ralph Denk Vid­ste du, at: Bora-Ar­gon har fel­tets la­ve­ste bud­get på blot fi­re mil­li­o­ner eu­ro.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.