Astana

BT - - TOUR DE FRANCE -

Pro­fil: Fabio Aru. Lig­ner bed­ste bud på en vin­der, hvis man ik­ke må ga­et­te på Froo­me, Qu­in­ta­na el­ler Con­ta­dor. Hans 2016 har dog ik­ke va­e­ret li­ge så flot som pra­e­sta­tio­ner­ne i 2015.

Hold øje med: Vin­cen­zo Ni­ba­li. Hvor­dan kla­rer Giro-vin­de­ren sig i en ny rol­le som hja­el­pe­ryt­ter? Sponsor: Di­ver­se stat­se­je­de, ka­sak­hi­ske virk­som­he­der Ma­na­ger: Ale­xan­dre Vi­nokou­rov Vid­ste du, at: Astana er navn­gi­vet ef­ter Ka­sak­h­stans ho­ved­stad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.