Can­non­da­le

BT - - TOUR DE FRANCE -

Pro­fil: Pi­er­re Rol­land. Før­ste år hos Can­non­da­le ef­ter skif­tet fra Eu­ro­pcar har ik­ke va­e­ret no­get fest­fyr­va­er­ke­ri, men 29-åri­ge Ro­land bør sta­dig va­e­re en gan­ske sik­ker top10-kan­di­dat. Hold øje med: An­drew Ta­lan­sky: Har haft et mid­del­må­digt 2016, men po­ten­ti­a­let er uomt­vi­ste­ligt. Sponsor: Cy­kel­pro­du­cen­ten Can­non­da­le Ma­na­ger: Jo­nat­han Vaugh­ters Vid­ste du, at: ”Can­non­da­le Pro Cycling Team” er Can­non­da­les tien­de hold­navn på ni år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.