Di­men­sion Da­ta

BT - - TOUR DE FRANCE -

Pro­fil: Marc Ca­ven­dish. Den bri­ti­ske sprin­ter har 26 gan­ge vun­det en eta­pe i Tou­ren. Kon­kur­ren­ten Pe­ter Sa­gan er dog fa­vo­rit til at nap­pe den grøn­ne trø­je. Hold øje med: Ty­ler Far­rar: Mest be­ryg­tet for ufat­te­lig man­ge styrt. Vandt dog og­så 3. eta­pe i Tou­ren i 2011 fra Olon­ne-Sur-Mer til Redon. Sponsor: IT-fir­ma­et Di­men­sion Da­ta Ma­na­ger: Doug­las Ry­der Vid­ste du, at: Di­men­sion Da­ta skif­te­de navn fra MTN-Qhu­be­ka i 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.