Team Sky

BT - - TOUR DE FRANCE -

Pro­fil: Chris Froo­me. For­sva­ren­de me­ster og book­ma­ker­nes fa­vo­rit til at hjem­ta­ge de gu­le trø­je igen. Hold øje med: Ge­raint Tho­mas. Hav­de stor an­del i Froo­mes sejr i 2015 og bli­ver igen i år en vig­tig hja­el­per for kap­ta­j­nen. Sponsor: Det bri­ti­ske tele­kom­mu­ni­ka­tions­sel­skab Sky Ma­na­ger: Da­ve Brails­ford Vid­ste du, at: Sky har haft ryt­te­re fra Sve­ri­ge, Nor­ge og Fin­land, men in­gen dan­ske­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.