Spansk land­stra­e­ner mel­des fa­er­dig

BT - - EM I FRANKRIG 2016 - /ritzau/

Vin­cen­te del Bosque er fa­er­dig som spansk land­stra­e­ner.

Det med­del­te de span­ske sport­sa­vi­ser AS og Marca i går, skri­ver nyheds­bu­reau­et AFP.

Iføl­ge sport­sa­vi­ser­ne med­del­te den er­far­ne span­ske tra­e­ner tirs­dag sin be­slut­ning til pra­esi­den­ten for fod­bold­for­bun­det i Spa­ni­en (RFEF), An­gel Ma­ria Vil­lar.

Det ske­te der­med da­gen ef­ter, at Spa­ni­en blev slå­et ud af EM-slut­run­den i 1/8-fi­na­len, hvor det blev til et 0-2-ne­der­lag til Ita­li­en.

Iføl­ge AS og Marca bad pra­esi­den­ten Vin­cen­te del Bosque om ik­ke at of­fent­lig­gø­re sin be­slut­ning, før for­bun­det har sit na­e­ste mø­de, hvil­ket sker 15. juli.

Al­ter­na­tivt bad pra­esi­den­ten Vi­cen­te del Bosque om at ven­te med at of­fent­lig­gø­re sin be­slut­ning, ind­til for­bun­det har en af­lø­ser klar.

Vi­cen­te del Bosque har i sin tid i spid­sen for Spa­ni­en vun­det VM, hvil­ket ske­te i 2010 i Syd­afri­ka, mens han to år se­ne­re og­så vandt EM med det span­ske lands­hold.

I en na­tion, hvor tit­ler de se­ne­re år er for­ven­tet, blev det he­le dog over­skyg­get en del af fi­a­sko­en ved VM i 2014 i Bra­si­li­en.

Tog sam­ta­le med pra­esi­den­ten

Her måt­te Spa­ni­en for­la­de tur­ne­rin­gen ef­ter det ind­le­den­de grup­pe­spil, og i den igang­va­e­ren­de EM­slut­run­de i Frank­rig slut­te­de den span­ske fod­bold­fest alt­så i 1/8-fi­na­len mod Ita­li­en.

Ef­ter ne­der­la­get til Ita­li­en lød det fra den 65-åri­ge spa­ni­er:

»Der er in­gen grund til at gå det her igen­nem igen og igen. Jeg ta­ler med pra­esi­den­ten, og så be­slut­ter jeg det bed­ste for lands­hol­det,« sag­de Vin­cen­te del Bosque iføl­ge AFP.

Del Bosque har va­e­ret spansk land­stra­e­ner si­den 2008. Han har tid­li­ge­re i kar­ri­e­ren i fle­re om­gan­ge va­e­ret tra­e­ner i Re­al Madrid.

Del Bosque kun­ne ik­ke fø­re Spa­ni­en for­bi Ita­li­en, og nu er han iføl­ge fle­re me­di­er fa­er­dig i sit job.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.