Ud­mat­tet Ri­ta Ora ind­lagt

BT - - NYHEDER -

Et ha­es­bla­e­sen­de pro­gram har slå­et den en­gel­ske san­ge­r­in­de Ri­ta Ora fuld­sta­en­dig ud af kurs.

Ef­ter fle­re uger med festi­val, re­k­lam­ejob, film- og mu­si­k­op­ta­gel­ser blev den 25-åri­ge sang­stjer­ne og tid­li­ge­re ’X Fa­ctor’-dom­mer ons­dag ind­lagt for ud­mat­tel­se, af­slø­rer hun på Twit­ter.

»Den­ne dag har va­e­ret ret hård, men jeg kom­mer igen­nem det, twe­e­te­de ’I Will Ne­ver Let You Down’-san­ge­r­in­den til et bil­le­de, hvor hun lig­ger i en ho­spi­tals­seng med et drop i ar­men.

På det so­ci­a­le me­die Snap­chat skrev hun, at ind­la­eg­gel­sen skyld­tes ud­mat­tel­se.

I øje­blik­ket pend­ler san­ge­r­in­den nem­lig mel­lem den ca­na­di­ske stor­by Van­co­u­ver, hvor hun op­ta­ger sce­ner til den kom­men­de ’Fifty Sha­des of Grey’-film, ’Fifty Sha­des Dar­ker’, og til Eng­land, hvor hun ind­spil­ler sit kom­men­de stu­di­e­al­bum.

Kol­lap­set er Oras an­det på blot tre år. I 2013 faldt hun om un­der en fo­to­op­ta­gel­se i Miami på grund af he­deslag og de­hy­dre­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.