Ra­dio24­syv vil ik­ke ud­le­ve­re usb-stik

BT - - NYHEDER -

Ra­dio24­syv vil ik­ke fin­de sig i, at en dom­mer i Kø­ben­havns By­ret vil be­slag­la­eg­ge en USB-nøg­le med op­lys­nin­ger om ame­ri­kan­ske over­flyv­nin­ger i dansk luftrum. »Vi har få­et ma­te­ri­a­let på lov­lig vis via ak­tind­sigt hos Tra­fik- og Byg­ge­sty­rel­sen. Så me­ner vi ik­ke, at man kan kom­me ren­den­de her bag­ef­ter – ef­ter øn­ske fra uden­rigs­mi­ni­ste­ren el­ler ame­ri­ka­ner­ne el­ler hvem, det nu måt­te va­e­re – og plud­se­lig be­de om, at det skal kal­des til­ba­ge,« si­ger nyheds­chef Si­mon An­der­sen (fo­to), Ra­dio24­syv, der har ta­enkt sig at ka­e­re ken­del­sen fra by­ret­ten.

»Jeg har al­drig hørt om, at en lov­ligt be­vil­get ak­tind­sigt på den må­de kan tra­ek­kes til­ba­ge, og der­for me­ner vi, at sa­gen skal prø­ves ved en hø­je­re in­stans,« si­ger Si­mon An­der­sen.

Nøg­len in­de­hol­der op­lys­nin­ger om ame­ri­kan­ske over­flyv­nin­ger i dansk luftrum med fan­ger, fra den­gang da Afghanistan- og Irak­kri­ge­ne kør­te på fuldt blus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.