Sel­fie-fo­to­graf styr­tet i dø­den

BT - - NYHEDER -

Ty­ske Oli­ver Park vil­le i ons­dags ta­ge den per­fek­te sel­fie ved Perus mest be­røm­te turi­stat­trak­tion, inkaru­i­nen Mac­chu Pic­chu, som lig­ger i idyl­li­ske om­gi­vel­ser i An­des­b­jer­ge­ne. Det end­te med at få fa­ta­le kon­se­kven­ser.

Den 51-åri­ge ty­sker var så ivrig, at han ig­no­re­re­de al­le ad­var­sels­skil­te­ne i jag­ten på det helt rig­ti­ge sted til sel­fi­en. Han ud­valg­te sig et sted ta­et på en klip­pe­kant og for at sa­et­te trumf på, vil­le Oli­ver Park hop­pe og fore­vi­ge sig selv med Mac­chu Pic­chu i bag­grun­den, mens han hang i luf­ten.Det skri­ver BBC.

Men desva­er­re mi­ste­de den ty­ske turist fod­fa­e­stet og faldt ned i kløf­ten. Han dø­de på ste­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.