Dødsu­lyk­ke med Tesla på au­to­pi­lot

BT - - NYHEDER -

I april lag­de bi­li­sten Jos­hua Brown en vi­deo op på You Tu­be, som vi­ser, hvor­dan det avan­ce­re­de au­to­pi­lot­sy­stem i hans Tesla S70 D for­hin­drer en på­kør­sel på en ame­ri­kansk mo­tor­vej.

Nu er Jos­hua Brown død. Han om­kom for ny­lig, da det sam­me au­to­pi­lot­sy­stem til­sy­ne­la­den­de sat­te ud med fa­ta­le kon­se­kven­ser til føl­ge. Brown kol­li­de­re­de med an­ha­en­ge­ren på en last­bil.

Det er me­nin­gen, at au­to­pi­lot­sy­ste­met selv sør­ger for at skif­te kø­re­ba­ne, hvis der er brug for det. Syste­met hol­der og­så øje med ha­stig­he­den og kan selv få bi­len til at brem­se.

I en med­del­el­se op­ly­ser Tesla, at de ame­ri­kan­ske ha­va­ri­myn­dig­he­der - Na­tio­nal Hig­hway Traf­fic Sa­fe­ty Ad­mi­ni­stra­tion - har åb­net en ’ind­le­den­de eva­lu­e­ring’ af det høj­tek­no­lo­gi­ske sy­stem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.