Over stok og sten med cam­ping­vog­nen

BT - - NYHEDER -

For at få en dansk Tempo 100god­ken­del­se skal ens bil og på­ha­eng op­fyl­de dis­se kri­te­ri­er Bi­len: Skal ha­ve ABS-brem­ser. Må ik­ke ha­ve en til­ladt to­talva­egt på me­re end 3.500 kg. Cam­ping- og på­ha­engs­vog­ne: Skal va­e­re eg­net til at kø­re 100 km/t. Må ik­ke ha­ve en to­talva­egt på me­re end 3.500 kg. Da­ek skal ha­ve ha­stig­heds­ma­er­k­nin­gen ’L’ på mindst 120 km/t, og må des­u­den ik­ke va­e­re ae­l­dre end seks år. Skal pe­ri­o­de­sy­nes hvert an­det år. Da det er cam­ping- el­ler på­ha­engs­vog­nen, som er Tempo 100-god­kendt, kan man godt ud­skif­te sin bil. Kra­ve­ne til tra­ek-kø­re­tø­jet skal dog sta­dig­va­ek over­hol­des, og der­for skal man sik­re sig, at ens nye bil og­så le­ver op til dem. Ud­skif­ter man der­i­mod sin cam­pin­gel­ler på­ha­engs­vogn, skal man ha­ve en ny Tempo 100-god­ken­del­se, med­min­dre der er ta­le om an­skaf­fel­sen af en brugt, der al­le­re­de er god­kendt. Kil­de: FDM

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.