FBI har be­vi­ser mod fyn­bos narko­han­del

BT - - NYHEDER -

FBI har gi­vet dansk po­li­ti va­er­di­ful­de op­lys­nin­ger i sa­gen om en 29-årig fyn­bos han­del med narko på net­tet.

Man­den er fre­dag af Ret­ten i Oden­se idømt fa­engsel i fem år og seks må­ne­der for at ha­ve ind­købt me­re end tre ki­lo am­fe­ta­min.

Det op­ly­ser an­kla­ger­fuld­ma­eg­tig Hei­di Ann Dear­man fra Fyns Po­li­ti.

Gen­nem en si­de på det så­kaldt mør­ke in­ter­net, Tor-net­va­er­ket, køb­te han det ulov­li­ge stof over fle­re om­gan­ge si­den maj sid­ste år.

Tra­fik­ken blev af­slø­ret, da Skat i luft­hav­nen i Ka­strup op­da­ge­de tre for­sen­del­ser med am­fe­ta­min.

Der­ef­ter kør­te po­li­ti­et ud og over­vå­ge­de den po­st­kas­se, som en af pak­ker­ne var stilet til. På den må­de blev man­den på­gre­bet i februar. Si­den har han sid­det va­re­ta­egts­fa­engs­let.

I ef­ter­forsk­nin­gen har og­så it-spe­ci­a­li­ster­ne i Rigs­po­li­tiets af­de­ling NC3 del­ta­get, li­ge­som FBI som na­evnt har bi­dra­get.

In­de på si­den ved navn »Necleus« hav­de en un­dercover spe­ci­al agent fra FBI nem­lig op­t­rå­dt for at sam­le be­vi­ser om ulov­li­ge hand­ler, op­ly­ser Hei­di Ann Dear­man.

Fyn­bo­en brug­te nav­net »Mark Shark«, til­fø­jer hun.

Dan­ny Ni­co­lai Lar­sen har mod­ta­get dom­men. He­ri ind­går i øv­rigt kon­fiska­tion af 80.000 kro­ner i ud­byt­te. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.