Me­re Tin­tin fra Spi­el­berg og Ja­ck­son

BT - - NYHE­DER -

Du ken­der Ste­ven Spi­el­berg, og du ken­der Pe­ter Ja­ck­son – beg­ge reg­nes for at va­e­re blandt ver­dens bed­ste fil­min­struk­tø­rer med stri­be­vis af prisvin­den­de film på samvit­tig­he­den.

For fem år si­den sam­ar­bej­de­de de to le­gen­der om ani­ma­tions­fil­men ’Tin­tin – En­hjør­nin­gens hem­me­lig­hed’, som blev en stor suc­ces med Spi­el­berg i in­struk­tør­sto­len og Ja­ck­son som pro­du­cer. Si­den da har fans spurgt, om en op­føl­ger kan va­e­re på vej. Og nu har Ste­ven Spi­el­berg i et in­ter­view be­kra­ef­tet, at det rent fak­tisk er be­slut­tet, at de sam­men skal la­ve en ny film om Tin­tin. Men pro­jek­tet kan først kom­me i gang, når Pe­ter Ja­ck­son er fa­er­dig med at la­ve en – ind­til vi­de­re – hem­me­lig film, som skal ud­kom­me på Spi­el­bergs pro­duk­tions­sel­skab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.