Me­xi­cansk mo­del hen­ret­tet

BT - - NYHEDER -

LIKVIDERING som mål. Så­dan­ne drab sker hver ene­ste dag i Mexico, men si­den hun var en se­mi­kendt mo­del, får det me­re op­ma­er­k­som­hed. For hver Garza Garcia er der hund­red­vis af navn­lø­se of­re, som bli­ver glemt,« si­ger han.

Mexico er hårdt ramt af narkokri­gen. Mens po­li­ti og myn­dig­he­der for­sø­ger at be­ka­em­pe de bruta­le og tungt­be­va­eb­ne­de kar­tel­ler, be­kri­ger kar­tel­ler­ne og­så hin­an­den ind­byr­des.

Fle­re tu­sin­de uskyl­di­ge me­nes at ha­ve mi­stet li­vet i kri­gen de se­ne­ste år, og del­sta­ter­ne, som gra­en­ser op til USA er spe­ci­elt ud­sat­te, da de er va­er­di­ful­de om­rå­der for narko­kar­tel­ler­ne.

Of­fi­ci­el­le tal fra Mexico vi­ser iføl­ge VG, at 55 men­ne­sker er ble­vet dra­ebt i gen­nem­snit hver ene­ste dag ind­til videre i år. Det er el­le­ve pro­cent fle­re end sid­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.