Froo­me er for­be­redt ned i mind­ste de­tal­je

BT - - DEBAT -

DAN FROST

vin­der igen. Han kø­rer me­re re­sul­ta­t­o­ri­en­te­ret og kal­ku­le­ret, og det tror jeg vil hja­el­pe ham til sej­ren. Hvor Nairo Qu­in­ta­na kø­rer på si­ne in­stink­ter, så er Froo­me langt me­re ma­ski­nel i sin kø­re­stil, for­stå­et på den må­de, at han har reg­net ud, på pra­e­cis hvil­ke eta­per han skal slå til. Han har ik­ke det sto­re be­hov for at la­ve sto­re, ek­stra­or­di­na­e­re an­greb, hvor han ska­ber et for­spring på fle­re mi­nut­ter ned til kon­kur­ren­ter­ne, men er fint til­freds med at ta­ge nog­le se­kun­der her og der.

BRITEN CHRIS FROO­ME

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.