’Elisa­beth er for­s­vun­det’

BT - - SOMMER -

Hvad var det, jeg skul­le kø­be. Jeg ma­er­ker ef­ter i lom­men og fin­der et styk­ke blåt pa­pir med min skrift: AEg. Ma­elk? Cho­ko­la­de. Jeg ta­ger en lil­le pla­de Dairy Milk-cho­ko­la­de og la­eg­ger den ned i kur­ven, så jeg har i det mind­ste én af tin­ge­ne fra li­sten. Men jeg kan ik­ke stil­le fer­ske­ner­ne til­ba­ge nu, Reg vil­le ba­re gri­ne ad mig. Jeg be­ta­ler for po­sen med då­ser og klon­ker til­ba­ge hen ad vej­en med dem. Det går lang­somt, for­di po­sen er tung, og det gør ondt i min skul­der og på bag­si­den af kna­e­e­ne. Jeg kan hu­ske, hvor­dan hu­se­ne ple­je­de at fly­ve for­bi, når jeg kom gå­en­de – na­er­mest i løb – på vej hjem el­ler ud. Når jeg kom til­ba­ge, spurg­te min mor al­tid, hvad jeg hav­de set, om den og den na­bo var ude, hvad jeg men­te om en el­ler an­dens nye ha­vemur. Jeg hav­de al­drig lagt ma­er­ke til no­get, al­ting var fa­ret så hur­tigt for­bi. Nu har jeg mas­ser af tid til at kig­ge på det he­le, men in­gen at forta­el­le, hvad jeg har set.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.