Pa­tient fik blod­prop

BT - - NYHEDER -

el­ler af im­ple­men­te­rin­gen af Sund­heds­plat­for­men. Vi har li­ge­le­des an­mo­det om må­ned­li­ge sta­tus­rap­por­ter om im­ple­men­te­rin­gen af Sund­heds­plat­for­men,« forta­el­ler en­heds­chef i sty­rel­sen Anet­te Lyk­ke Pe­tri til BT.

Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal op­ly­ser, at man har va­e­ret i kon­takt med Nu kom­mer sva­ret 21. maj 2016: 2018: 2,8 mil­li­ar­der: 9.000: 399: pro­ble­mer, som at syste­met er gå­et ned, men det kan ’ik­ke ude­luk­kes, at im­ple­men­te­rin­gen af et nyt it-sy­stem har va­e­ret med­vir­ken­de år­sag til de men­ne­ske­li­ge fejl, der for­år­sa­ger pa­tientska­den’, hed­der det i re­de­gø­rel­sen.

Sund­heds­plat­for­men blev ind­ført på Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal som det før­ste sted i Dan­mark.

Al­le ho­spi­ta­ler i Re­gion Sja­el­land og Re­gion Ho­ved­sta­den skal ha­ve ind­ført Sund­heds­plat­for­men om to år, men al­le­re­de til ef­ter­å­ret ind­fø­res syste­met på Rigs­ho­spi­ta­let.

Pri­sen for at ind­fø­re syste­met i Re­gion Ho­ved­sta­den og Re­gion Sja­el­land.

Så man­ge fejl­ind­be­ret­nin­ger har der va­e­ret si­den ind­fø­rel­sen 21. maj.

Så man­ge util­sig­te­de ha­en­del­ser har der va­e­ret si­den 21. maj. Her­af har to ført til ska­der på pa­tien­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.