BLODPRØVEKAOS PÅ SYGEHUSE

BT - - NYHEDER -

de pa­tien­ter, som har få­et ska­der, og de er ble­vet ori­en­te­ret om de­res ret­tig­he­der. Men ho­spi­ta­let øn­sker ik­ke at gå na­er­me­re ind i sa­ger­ne med hen­vis­ning til tavs­heds­plig­ten. Sam­men­ha­eng ude­luk­kes ik­ke Iføl­ge ho­spi­ta­lets re­de­gø­rel­se skyl­des sa­ger­ne ik­ke di­rek­te it-tek­ni­ske

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.