Kør 100 km/t med trai­ler

BT - - BILER -

Fra den 1. juli kan du mu­lig­vis ska­e­re lidt af trans­port­ti­den, mens du kø­rer i pen­dul­fart til gen­brugs­sta­tio­nen med­ha­ve­af­fald og gam­le ra­di­a­to­rer. Nye reg­ler be­ty­der nem­lig, at det nu er mu­ligt at få en tempo 100 Dan­mark­god­ken­del­se til sin trai­ler, hvis den op­fyl­der en ra­ek­ke reg­ler. Der­med bli­ver det mu­ligt at kø­re 100 km/t på mo­tor­vej­en i ste­det for 80 km/t. På mo­tortra­fik­vej og lan­de­vej bli­ver ha­stig­heds­gra­en­sen ha­e­vet til hen­holds­vis 90 og 80 km/t. En stor del af ha­ve­trai­ler-fol­ket kan desva­er­re ik­ke få god­kendt de­res trai­le­re til Tempo 100 Dan­mark kør­sel, da de­res ha­ve­trai­le­re på un­der 500 kg. som re­gel ik­ke har brem­ser. Det be­ty­der, at kø­re­tø­jet skal ve­je min. 1.667 ki­lo for at tra­ek­ke trai­le­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.