Kør drøm­me­bi­ler

BT - - BILER -

Hvis du ik­ke ken­der Strø­jer-sam­lin­gen ved As­sens, der er en af Dan­marks stør­ste pri­va­te bil­sam­lin­ger, så har du no­get godt i ven­te. De na­e­ste fem tirs­da­ge hol­der sam­lin­gens ejer nem­lig en ra­ek­ke ar­ran­ge­men­ter, der vil få en­hver bi­len­tu­si­asts hjer­te til at ban­ke hur­ti­ge­re. Blandt an­det er der mu­lig­hed for at kø­re en Lam­borg­hini Gal­lar­do Su­per­leg­ge­ra LP570-4 og en Mcla­ren MP4-12c på de sno­e­de fyn­s­ke ve­je. Me­re in­fo på stro­jer­sam­lin­gen.dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.