Ourin­ho

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

ra­ment, som ind i mel­lem slår ud i lys lue. Isa­er for luk­ke­de dø­re har de blå øj­ne det med at bli­ve end­nu me­re stir­ren­de end nor­malt.

»Jeg har va­e­ret i hans om­kla­ed­nings­rum på tids­punk­ter, hvor vi har va­e­ret for­an ved pau­sen, men al­li­ge­vel er han kom­met ind og har ka­stet med ful­de vand­fla­sker, for­di vi har la­vet en fejl el­ler bur­de va­e­re yder­li­ge­re for­an,« hu­sker Pir­lo.

Ved det­te EM er det dog isa­er på si­de­linj­en, den ita­li­en­ske land­stra­e­ner har vist fø­lel­ser. Bå­de de go­de og de min­dre go­de. Con­te fejrer et mål og en sejr, som hav­de han op­da­get Ame­ri­ka, men han er og­så en fjer­de­dom­mers va­er­ste ma­re­ridt. He­le ti­den ud­for­dren­de – og he­le ti­den uden for sit tek­ni­ske felt.

»Jeg er et dyr, når jeg er der­u­de. PO­LEN - PORTU­GAL ef­ter for­la­en­get spil­le­tid og straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce WALES - BELGIEN I DAG: I MOR­GEN:

Tyskland - Ita­li­en Frankrig - Island 4-6 3-1

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.