Frans Ni­el­sen ind­går gi­gant kon­trakt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - /ritzau/

Den dan­ske is­ho­ck­ey­spil­ler Frans Ni­el­sen skif­ter klub. I de kom­men­de seks år spil­ler han for De­troit Red Wings i NHL.

Det op­ly­ser klub­ben på sin hjem­mesi­de.

Der­med for­la­der Frans Ni­el­sen New York Islan­ders, hvor han har spil­let gen­nem de se­ne­ste 10 sa­e­so­ner. Og i De­troit får han en stor løn­for­hø­jel­se. Ni­el­sen kom­mer nem­lig til at tje­ne 35 mil­li­o­ner kro­ner om året, og han bli­ver der­med den bedst be­tal­te dan­sker i NHL.

Den 32-åri­ge tid­li­ge­re Her­ning­spil­ler blev den før­ste dan­sker i den nor­da­me­ri­kan­ske is­ho­ck­ey­liga, da han skif­te­de fra Tim­rå IK i 2006 og fik de­but i NHL for New York Islan­ders i 2007.

Han er den dan­sker, der har spil­let i la­engst tid i den højt­pro­fi­le­re­de ame­ri­kan­ske is­ho­ck­ey­liga.

De­troit Red Wings skri­ver på sin hjem­mesi­de, at man i før­ste om­gang gik ef­ter Ste­ven Stam­kos, men da han valg­te at bli­ve hos Tampa Bay, ret­te­de klub­ben hur­tigt blik­ket mod Frans Ni­el­sen, da hand­ler­ne med kon­trakt­frie spil­le­re blev skudt i gang fre­dag.

»The Wings til­trak i ste­det en af de til­ba­ge­va­e­ren­de top­spil­le­re, da NHL’s free agen­cy-pe­ri­o­de åb­ne­de til ef­ter­mid­dag,« skri­ver klub­ben.

I den af­slut­te­de sa­e­son i NHL pra­este­re­de Frans Ni­el­sen at sco­re 20 mål og la­ve 32 as­si­ster.

I 11 play­of­f­kam­pe for New York Islan­ders le­ve­re­de Frans Ni­el­sen tre scor­in­ger og tre as­si­ster.

I he­le kar­ri­e­ren i New York Islan­ders score­de Frans Ni­el­sen 119 gan­ge, han le­ve­re­de 230 as­si­ster og la­ve­de i alt 349 po­int.

I alt har 12 dan­ske spil­le­re gen­nem ti­den op­t­rå­dt i NHL, og Frans Ni­el­sen har spil­let 606 NHL-kam­pe i kar­ri­e­ren ind­til nu.

Is­ho­ck­eyskri­ben­ten i USA To­day, Ke­vin Al­len, gi­ver dan­ske­ren ros med på vej­en:

»Ni­el­sen er højt respek­te­ret i he­le liga­en, for­di han bi­dra­ger med at va­e­re en dra­e­ber på straf­feslag, er en dyg­tig spil­ler i of­fen­si­ven og er en god de­fen­siv forward,« ly­der det fra Ke­vin Al­len på De­troit Red Wings hjem­mesi­de.

FO­TO: USA TO­DAY SPORTS

Frans Ni­el­sen (th.) har sco­ret sig en hi­sto­risk kon­trakt for en dansk is­ho­ck­ey­spil­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.