Lin­de­gaard skal fin­de ny klub

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

En­gang stod An­ders Lin­de­gaard på mål i Man­che­ster Uni­ted.

I går fik han sin kon­trakt med West Bromwich Al­bion re­vet over.

Det sker ef­ter gen­si­dig af­ta­le, op­ly­ser Pre­mi­er Le­ague-klub­ben på dens hjem­mesi­de.

»Klub­ben vil ger­ne si­ge An­ders tak for hans ind­sats over de se­ne­ste 10 må­ne­der og øn­sker ham alt godt i den frem­ti­di­ge kar­ri­e­re,« ly­der det.

Den 32-åri­ge må­l­mand nå­e­de så­le­des kun en en­kelt kamp fra WBA, før han blev klub­løs.

I sin tid i WBA blev han ud­le­jet til Pre­ston. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.