DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Tors­dag be­kra­ef­te­de Zla­tan Ibra­him­ovic de ved­va­ren­de ryg­ter, der har la­en­ge har fl­o­re­ret på fod­bol­dens trans­fer­mar­ked. Den sven­ske an­gri­ber skif­ter fra na­e­ste sa­e­son til Man­che­ster Uni­ted.

Al­le­re­de nu er Dan­ske Spil ude med en ra­ek­ke spe­ci­al­spil på, hvor­dan det så kom­mer til at gå ham i Pre­mi­er Le­ague og her er dom­men klar. Han bli­ver en suc­ces i den rø­de trø­je.

Så­le­des får man blot od­ds 2,20, hvis han sco­rer 21 el­ler fle­re mål, og i spil­let om hvem der bli­ver en­gelsk me­ster er Man­che­ster Uni­ted nu ny førsteud­for­drer til by­s­bør­ne­ne fra Man­che­ster Ci­ty.

»Vi tror han kom­mer til at lig­ge om­kring de 20 mål, da der in­gen nem­me kam­pe er i Pre­mi­er Le­ague, og sam­ti­dig kom­mer han na­ep­pe igen­nem he­le sa­e­so­nen uden at måt­te sid­de uden­for,« si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.