1,68

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det var en frem­ra­gen­de pra­e­sta­tion, som Ita­li­en le­ve­re­de mod Spa­ni­en. Man luk­ke­de fuld­sta­en­dig ned for de for­sva­ren­de me­stre og vandt helt fortjent. Her er de godt nok uden ka­ran­ta­e­ne­ram­te Thi­a­go Mot­ta, men skal al­li­ge­vel ha­ve en god chan­ce for ik­ke at ta­be i or­di­na­er tid. Ty­sker­ne har kun én gang i tur­ne­rin­gen mødt en mod­stan­der af en vis klas­se i form af Po­len, og der spil­le­de man ik­ke no­gen stor kamp, og spørgs­må­let er, om de kan fin­de løs­nin­ger­ne til at kom­me igen­nem det fan­ta­stisk or­ga­ni­se­re­de hold fra Ita­li­en. Va­er­di­en er på X2.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.