UGENS APP

BT - - NOTER - Navn: Pris:

Mo­nique’s ver­den Gra­tis - ek­stra san­ge og hi­sto­ri­er ko­ster 8-16 kr. Det er en stor sorg for san­ge­r­in­den Mo­nique, der bl.a. er kendt fra det po­pu­la­e­re bør­ne­hit ’Tango­kat’, at hun ik­ke selv kan få børn. Men børn er i høj grad sta­dig en vig­tig del af hen­des liv, der­for har hun kre­e­ret en app for de 3-6-åri­ge med hi­sto­ri­er og san­ge, der kan syn­ges med på. »Jeg hav­de brug for at bi­dra­ge med no­get, der har med børn at gø­re, at va­e­re i de­res ener­gi. At fø­le, jeg gør en for­skel. For jeg tror på, at når vi gør no­get for an­dre, glem­mer vi os selv et kort

øje­blik,« sag­de Mo­nique til BT i maj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.