Carl Chri­sti­an Ran­dow

BT - - KULTUR -

• 48 år. • Fra­skilt og far til to. • Af­vaen­net al­ko­ho­li­ker. • Har hver­ken rørt al­ko­hol el­ler rø­get en jo­int si­den 1997. • Ar­bej­der som mis­brugs­be­hand­ler og dri­ver fir­ma­et Al­ko­hol-Co­ach. • Har skre­vet bø­ger og del­ta­get i tv-pro­gram­mer om mis­brug. • Ak­tu­el med bo­gen ’For­tryl­let’, der hand­ler om mis­brug af al­ko­hol og an­dre rus­mid­ler. • La­es me­re på al­ko­holco­ach.com

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.