Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg i dy­na­mit­grup­pe

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - /ritzau/

FC Bar­ce­lo­na, Pa­ris Saint-Ger­main, SG Flens­burg Han­dewitt, THW Ki­el, Veszprem samt Ka­det­ten Schaf­f­hau­sen og Ori­en Wisla Plo­ck. De dan­ske me­stre i her­re­hånd­bold, Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg, får stor­klub­ber for al­le pen­ge­ne i Cham­pions Le­ague.

Det af­gjor­de gårs­da­gens lod­tra­ek­ning, som send­te me­stre­ne i en sand dy­na­mit­pul­je.

Klub­ben gla­e­der sig til at prø­ve kra­ef­ter med de for­sva­ren­de Cham­pions Le­ague-sølvvin­de­re fra Veszprem, PSG med Mik­kel Han­sen og Hen­rik Møl­l­gaard, FC Bar­ce­lo­na med Jes­per Nød­des­bo og med de to ty­ske hold.

De har hen­holds­vis Nik­las Lan­din og Ras­mus Lau­ge i trup­pen.

»Der er mas­ser af sto­re op­le­vel­ser mod en mas­se fe­de nav­ne og her­i­blandt og­så en stri­be dan­ske lands­holds­spil­le­re og tid­li­ge­re Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg-spil­le­re,« si­ger Bjer­ring­bro-Sil­ke­borgs ch­eftra­e­ner, Pe­ter Breds­dor­ff-Lar­sen, om lod­tra­ek­nin­gen til klub­bens hjem­mesi­de. DM-sølvvin­der­ne TTH Holste­bro røg i en af de små grup­per, hvor­fra kun to hold går videre.

TTH skal mø­de HBC Nan­tes (Frankrig), HC Mo­tor Za­por­ozhye (Ukrai­ne), Besik­tas Mo­gaz HT (Tyr­ki­et), Di­na­mo Bucu­re­sti (Ru­ma­e­ni­en) og et hold fra kva­li­fi­ka­tio­nen. Hos kvin­der­ne hav­ne­de DM-sølvvin­der­ne FC Midtjyl­land i grup­pe C med Györi, de for­sva­ren­de CL-me­stre CSM Bucu­re­sti og Ro­stov Don.

Team Es­b­jergs dan­ske me­stre skal i grup­pe D op mod Lar­vik, IK Säve­hof og et hold fra kva­li­fi­ka­tio­nen.

Før­ste grup­pe­kamp hos kvin­der­ne er ske­ma­lagt til 14.-16. ok­to­ber.

FO­TO: HEN­NING BAGGER

• BSV står for­an sto­re op­le­vel­se i Cham­pions Le­ague.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.