Sådan kom­mer du i gang med at spi­se ukr­udt

BT - - SPAR DIG RIG -

1. Se dig varm på en el­ler to slags ukr­udt, du vil prø­ve kra­ef­ter med. Al be­gyn­del­se er sva­er og uover­sku­e­lig. Ga­ber du over for man­ge sor­ter, er der fa­re for, at du går død, in­den du er kom­met i gang. Selv be­gynd­te jeg med skval­der­kålspe­sto. 2. Tjek for­skel­li­ge op­skrif­ter og køb på for­hånd, hvad du skal bru­ge. Det gør det me­re over­sku­e­ligt at de­le pro­ces­sen op i eta­per. 3. Du gør sådan: la­ver skval­der­kålspe­sto, bra­en­de­na­el­dest­u­v­ning el­ler grøn sa­lat med ma­el­kebøt­ter. Va­er ik­ke for hård ved dig selv – det er ik­ke sik­kert, at det sma­ger him­melsk før­ste gang. Øvel­se gør me­ster, og snart har du skabt en ny, billig og sund va­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.