Egen op­le­vel­se

BT - - SØVN TEMA 0 -

»Mit sove­møn­ster er lidt spøjst. Jeg er i fleksjob på grund af en dum ryg, så når jeg stres­ser for me­get, ’kno­ck­er’ den mig helt ud. Så sover jeg li­ge plud­se­lig en hel af­ten va­ek. Til gen­ga­eld står jeg me­get tid­ligt op - om­kring halv seks-seks, da jeg bor i Tøl­lø­se og skal kø­re til Kø­ben­havn, og det ta­ger nog­le gan­ge et par ti­mer. Men el­lers har jeg egent­lig so­vet okay. Der er nog­le da­ge, hvor tra­ck­e­ren har vist, at jeg har so­vet dår­ligt, men hvor jeg selv fø­ler mig ud­hvilet. Det un­drer mig. Og så er jeg over­ra­sket over, hvor man­ge gan­ge jeg våg­ner.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.