Nord­mand på 150 km krav­le­tur

BT - - NYHEDER -

Der er lidt over 150 ki­lo­me­ter fra Lil­le­strøm til Lar­vik i det syd­li­ge Nor­ge, og den di­stan­ce skal Ove Øder­ud til­ba­gela­eg­ge krav­len­de, mens hans smi­len­de søn går ved si­den af. År­sa­gen er den en­gel­ske fod­bold­klub Lei­ce­ster med dan­ske Kas­per Sch­mei­chel på mål.

»Jeg hav­de et va­ed­demål med min søn, som gik på, om Lei­ce­ster vil­le vin­de Pre­mi­er Le­ague el­ler ej. Og som al­le ved, så gjor­de de det,« for­kla­rer Ove Øder­ud, der gri­nen­de ud­dy­ber: »Det er helt for­fa­er­de­ligt!« Fa­mi­lie­fa­de­ren hol­der fast i sit løf­te om at krav­le 150 ki­lo­me­ter for­delt på fle­re eta­per over som­me­ren, selv om han in­drøm­mer, at det bli­ver hårdt. Sam­ti­dig sam­ler han pen­ge ind til kra­eftram­te børn, så no­get godt kom­mer der trods alt ud af hans sta­e­dig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.