Le­go­land ska­er­per sik­ker­he­den

BT - - NYHEDER -

Mer­lin En­tertain­ments, som ejer al­le Le­go­land-par­ker, har be­slut­tet at ska­er­pe sik­ker­he­den - et til­tag som di­rek­tør i Le­go­land i Bil­lund Chri­sti­an Wol­ler er til­freds med.

»Vi hå­ber på at sen­de et tryg­heds­ska­ben­de sig­nal til vo­res ga­e­ster om, at vi pas­ser godt på dem. Det er ik­ke for­di, vi har få­et op­lys­nin­ger om, at der er aen­drin­ger i den ge­ne­rel­le sik­ker­heds­si­tu­a­tion i Dan­mark. Det er sim­pelt­hen for at styr­ke vo­res ga­esters tryg­hed ved et be­søg i Le­go­land,« ly­der det fra Chri­sti­an Wol­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.