Dra­eb­te ud­valg­te café­ga­e­ster

BT - - NYHEDER -

ANGREB 26 men­ne­sker blev fre­dag dra­ebt i for­bin­del­se med et angreb på en café i Bang­la­des­hs ho­ved­stad Dha­ka - der­i­blandt seks gid­sel­ta­ge­re, op­ly­ser en tals­mand for ha­e­ren. De fle­ste dra­eb­te er ita­li­e­ne­re og ja­pa­ne­re.

Det var et vold­som syn af de dø­de, der mød­te po­li­ti­fol­ke­ne, da de for­mode­de ji­ha­di­ster var ned­ka­em­pet lør­dag mor­gen.

»Al­le de 20 gids­ler, der blev dra­ebt, var ud­la­en­din­ge,« si­ger tals­man­den.

»De fle­ste af dem er brutalt ble­vet hak­ket til dø­de med skar­pe vå­ben,« si­ger han vi­de­re.

Den mi­li­tan­te or­ga­ni­sa­tion Is­la­misk Stat tog al­le­re­de fre­dag af­ten skyl­den for an­gre­bet på ca­fe­en. Ste­det har va­e­ret et po­pu­la­ert sam­lings­punkt for diplo­ma­ter, ud­la­en­din­ge og mid­delklas­se­fa­mi­li­er.

Has­nat Ka­rim be­fandt sig sent fre­dag af­ten på ca­fe­en, Ho­ley Ar­tisan Ba­ke­ry, sam­men med sin ko­ne og to børn for at fejre en fød­sels­dag, da is­la­mi­ster­ne storme­de ste­det.

Han forta­el­ler til avi­sen The Daily Star, at gid­sel­ta­ger­ne tvang ga­ester­ne til at frem­si­ge et vers fra Kor­a­nen. De, som kun­ne, red­de­de li­vet.

»De be­va­eb­ne­de ma­end var ik­ke hård­ha­en­de­de over for Bang­la­des­h­bor­ger­ne. De kom end­da med nat­mad til dem,« si­ger han.

»Men de øv­ri­ge ga­e­ster blev tor­tu­re­ret,« forta­el­ler han.

Bang­la­des­hi­ske em­beds­ma­end forta­el­ler, at gid­sel­ta­ger­ne hav­de råbt ’Al­la­hu ak­bar’ - Gud er stor - da de storme­de spi­se­ste­det. Al­le de 20 gids­ler, der blev dra­ebt, var ud­la­en­din­ge. De fle­ste af dem er brutalt ble­vet hak­ket til dø­de med skar­pe vå­ben

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.