Ma i Dan­mark’

BT - - SUMMER -

Jeg kun­ne ik­ke ud­stå at ha­ve det på: Det stramt bund­ne tørkla­e­de, der fik det til at klø i hå­ret, og den uprak­ti­ske lan­ge abaya, der trods det lø­se snit ha­em­me­de min be­va­e­gel­ses­fri­hed, gjor­de mu­lig­vis Fat­ma me­re ac­cep­te­ret blandt kvin­der­ne i Bilal-mo­ske­en, men det gav mig fø­lel­sen af at bli­ve truk­ket bag­la­ens i ti­den. Til­ba­ge til den­gang, jeg ik­ke selv kun­ne va­el­ge.

P

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.