Islands fol­ke­hel­te hyl­des i stort for­mat

BT - - NYHEDER -

det er helt på sin plads, me­ner eks­pe­di­ent Bragi Hal­dors­son.

»Vi har nor­malt ik­ke flag i ud­stil­lings­vin­du­et, men når de an­dre bu­tik­ker fla­ger, så skal vi selv­føl­ge­lig og­så. Det kan sag­tens va­e­re, at vi bli­ver ved med at ha­ve det ha­en­gen­de – og­så ef­ter EM,« si­ger han.

De turi­ster, BT har talt med, sy­nes, det er skønt, at de net­op nu har valgt at hol­de fe­rie i Island. Fin­ske Heik­ki Pöri me­ner, at isla­en­din­ge­nes ka­er­lig­hed til de­res fod­bold­hel­te, er med til at vi­se lan­det fra sin bed­ste si­de.

»Vi var her egent­lig på gol­f­fe­rie, men nu bli­ver vi her til søn­dag af­ten, så vi kan få fod­bold­stem­nin­gen med,« si­ger Hek­ki Pöri, der er i Island med sin søn og nie­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.