’Pyn­te­de’ kvin­der tje­ner me­re

BT - - NYHEDER -

Kvin­der, der stad­ser sig me­re op, får me­re i løn, forta­el­ler for­ske­re fra blandt an­det Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go i et nyt stu­die. Tid­li­ge­re stu­di­er har el­lers fo­ku­se­ret på, at det er na­tur­ligt ’smuk­ke’ men­ne­sker, der får me­re i løn­nings­po­sen. »Men det, vi ser, er, at det, der be­ty­der no­get på ar­bejds­mar­ke­det, er ik­ke den na­tur­li­ge skøn­hed, men hvor­dan du pra­e­sen­te­rer dig selv,« forta­el­ler pro­fes­sor An­drew Pen­ner fra Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.