Lis­beth

KJAERULFF

BT - - SØNDAG -

Beskriv dig selv med fem ord: Hvil­ken sku­e­spil­ler­ho­vedrol­le kan du bedst iden­ti­fi­ce­re dig med? Er det sva­e­re­re at spil­le revy end at syn­ge ope­ra el­ler va­e­re med i mu­si­cals? Hvad er du god til? Hvad sy­nes du er ir­ri­te­ren­de ved dig selv? Hvad ser du i tv? Du er ak­tu­el i Ny­kø­bing F.-revy­en – hvad gør I grin med i år? Hvor vil­le du ger­ne ha­ve holdt som­mer­fe­rie i år? 44 år – ope­ra­san­ge­r­in­de og revysku­e­spil­ler – bor i Gre­ve

Plig­top­fyl­den­de, barn­lig, ir­ri­te­ren­de, glad (for det me­ste) og små­s­kør. Jeg kan bedst se mig som An­na fra Dis­ney­fil­men Frost. Fil­men er i øv­rigt ba­se­ret på H.C. An­der­sens even­tyr Snedron­nin­gen. Ja, det sy­nes jeg fak­tisk, det er. For mig er det sva­e­rest at spil­le revy, for­di af­reg­nin­gen er så kon­tant, og der skal jo gri­nes ad én. Når man syn­ger ope­ra, har man he­le ti­den mu­sik­ken at la­e­ne sig op ad, men så kan der va­e­re nog­le sang­tek­ni­ske ting, som er sva­e­re. Jeg er god til at la­ve mad... Det sy­nes min mand og­så. Jeg kø­rer rig­tig dår­ligt bil og kan over­ho­ve­det ik­ke fin­de vej. Jeg ser sja­el­dent tv, og hvis jeg gør, så er det, hvis jeg føl­ger med i en se­rie som Ar­vin­ger­ne, Bor­gen el­ler Bed­rag. Selv­føl­ge­lig po­li­ti­ker­ne, men og­så kon­ge­hu­set, og os selv som bor­ge­re i et lil­le land. Jeg har li­ge va­e­ret 14 da­ge i Thailand med min fa­mi­lie, in­den vi ind­led­te prø­ver på revy­en, så der vil­le jeg ger­ne hen igen, men kun­ne og­så godt ta­en­ke mig en tur til Ita­li­en. Men det er nu helt o.k. at hol­de som­mer­fe­rie i Ma­ri­e­lyst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.