Bil­lig

BT - - REJSER -

1. Mad Ukrainsk mad er en tung om­gang. Fedt­pro­cen­ten skal nok få hå­ret til at rej­se sig på ve­st­li­ge sund­hed­s­en­tu­si­a­ster – men for­lad ik­ke lan­det uden at ha­ve smagt bors­cht og va­renky, som er nog­le af na­tio­nal­ret­ter­ne. Bors­cht er sup­pe la­vet på rød­be­der, svi­ne­fedt og ur­ter – men fås i man­ge va­ri­an­ter. Va­renky er små fyld­te dum­plings med for­skel­ligt fyld. 2. Taxa Man skal al­drig kø­re med taxa­me­ter i Kiev. Pri­sen skal for­hand­les på plads, in­den tu­ren på­be­gyn­des. Vo­res ud­flug­ter rundt i by­en i taxa ko­ste­de ge­ne­relt 100 gry­nia (ca. 27 kr.), men er man en sta­erk for­hand­ler, kan tu­ren kom­me ned på 40 gry­nia (ca. 11 kr.). Man ri­si­ke­rer dog, at taxa­er­ne kø­rer fra en, når man for­sø­ger at for­hand­le, og det er derfor en god idé at få ho­tel­ler og re­stau­ran­ter til at hja­el­pe med taxa­be­stil­ling. 3. Film Før du dra­ger af sted, så se do­ku­men­ta­ren ’Win­ter on Fi­re – Ukrai­ne’s Fight for Fre­edom’ (2015). På en og sam­me tid gruop­va­ek­ken­de og livs­be­kra­ef­ten­de film om det ukrain­ske folk, der i 2014 gjor­de op­rør mod det kor­rup­te po­li­ti­ske re­gi­me og vandt kam­pen for fri­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.