20 SI­DER DAN­MARKS SPORTSAVIS – LA­ES ME­RE PÅ bt.dk/sport SPOR­TEN

BT - - SPORTEN -

CHOK-EXIT Sejr i 30 Grand Slam-kam­pe i tra­ek er re­kord i mo­der­ne ten­nis, men sti­men slut­ter der, ef­ter ver­den­set­ter Novak Djoko­vic i går sen­sa­tio­nelt tab­te al­le­re­de i tred­je run­de af Grand Slam-tur­ne­rin­gen Wim­b­ledon. Den ser­bi­ske ver­den­set­ter må der­med og­så op­gi­ve drøm­men om at vin­de tre Wim­b­ledon­tur­ne­rin­ger i tra­ek. I går sat­te ame­ri­ka­ne­ren Sam Qu­er­rey en stop­per for Djoko­vic’ im­po­ne­ren­de sta­ti­stik, da han vandt 3-1 i sa­et ef­ter lidt me­re end tre ti­mers ten­nis i Lon­don.

7-6 (6), 6-1, 3-6, 7-6 (5) vandt Sam Qu­er­rey, der er num­mer 41 i ver­den. Med ne­der­la­get bli­ver det hel­ler ik­ke i år, at Djoko­vic vin­der al­le fi­re Grand Slam-tur­ne­rin­ger i sam­me ka­len­der­år, som han el­lers har sat sig for.

Han mang­le­de kun at vin­de Wim­b­ledon og US Open for at bli­ve den før­ste her­re­spil­ler til at fuld­fø­re den be­drift si­den 1969.

Kam­pen mod Sam Qu­er­rey be­gynd­te fre­dag, og al­le­re­de her var Djoko­vic i sto­re pro­ble­mer. Ser­be­ren blev dog red­det af regn­vejr, da kam­pen blev ud­skudt til i går, mens Djoko­vic var ne­de 0-2 i sa­et.

Ud­for­dre­ren Sam Qu­er­rey lig­ne­de først en, der hav­de få­et gum­mi­arm Søn­dag 3. juli 2016 nat­ten over, da han hur­tigt kom bag­ud 0-5 i tred­je sa­et. Si­den fik han py­n­tet på sa­etre­sul­ta­tet, men måt­te al­li­ge­vel af­gi­ve sa­et­tet.

I fjer­de sa­et fulg­tes de to spil­le­re ad, før reg­nen på ny af­brød kam­pen. Ne­de med 5-6 måt­te Djoko­vic gå i om­kla­ed­nings­rum­met med vis­he­den om, at han blev nødt til at hol­de serv ef­ter regn­vej­r­s­pau­sen for at for­la­en­ge kam­pen.

Det gjor­de Djoko­vic, som der­med fik na­e­ste tur­ne­rings­tru­en­de op­ga­ve: at vin­de tie­bre­a­ken. Djoko­vic ind­led­te med et mi­ni­bre­ak, men så be­gynd­te ser­be­ren at la­ve unød­ven­di­ge fejl på stri­be.

Bol­den blev bå­de sendt upro­vo­ke­ret ud over bå­de bag­linj­en og si­de­linj­en, og så kun­ne Sam Qu­er­rey over­ra­sken­de la­de sig hyl­de som vin­der af kam­pen.

I fjer­de run­de skal Qu­er­rey mø­de fransk­man­den Ni­co­las Ma­hut. Han er nr. 51 i ver­den og mest kendt for at va­e­re med i hi­sto­ri­ens la­eng­ste ten­niskamp. Det var ved Wim­b­ledon i 2010, da han tab­te til Jo­hn Is­ner. Lø­ch­te og­så ude I her­redoub­le var der dår­ligt nyt for Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen, der sam­men med Gil­les Mül­ler måt­te for­la­de Wim­b­ledon ef­ter ne­der­lag på 6-7 (6), 3-6 i før­ste run­de til det 11. se­e­de­de par Ra­ven Klaa­sen og Ra­je­ev Ram.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.