Tour de Fran­ce

BT - - TOUR DE FRANCE -

FEL­TET ven­te­de på Al­ber­to Con­ta­dor, da han styr­te­de og slog sin skul­der slemt, og det er rart på lø­bets og spor­tens veg­ne. Selv­om man­ge stem­mer me­ner, styrt hø­rer med som en del af lø­bet, og at det kun­ne ha­ve åb­net lø­bet, hvis Con­ta­dor hav­de va­e­ret tvun­get til at jag­te tidstab al­le­re­de fra be­gyn­del­sen af, var det på en må­de og­så rart at se sport­s­mans­hip i en hi­sto­risk of­te ud­ska­eldt sport.

Ho­ved­fel­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.