Bak­ket ter­ra­en og vind vil dril­le Sa­gan og co. Ru­ten

BT - - TOUR DE FRANCE -

Ef­ter star­ten i Saint-Lô dra­ger fel­tet igen i dag mod ky­sten. Selv­om der ik­ke er ta­le om bjer­ge, er de før­ste 100 km langt fra fla­de. Det går kon­stant op og ned i bak­ket ter­ra­en, ind­til ryt­ter­ne når frem til for­plej­nings­zo­nen i Bret­te­vil­le­sur-Ay. In­den da skal tre kor­te ka­te­go­ri 4-stig­nin­ger, der hver gi­ver ét bjerg­po­int, for­ce­res før vin­den igen kom­mer i fo­kus. Der mel­des så­le­des end­nu en gang om kraf­tig vind, som med ga­ran­ti vil øge nervø­si­te­ten i fel­tet. Langt stør­ste­delen af de re­ste­ren­de 85 km fin­der så­le­des sted na­er ky­sten. De sid­ste 50 km er li­ge­le­des og­så ku­pe­re­de med små bak­ker.

Li­ge­som vi så på 1. eta­pe, vil al­le klas­se­ments­ryt­ter­ne for­sø­ge at sid­de langt frem­me i fel­tet for at und­gå de styrt, der al­tid fo­re­kom­mer på de ind­le­den­de eta­per. Mod­sat åb­nings­e­ta­pen, bli­ver det dog den­ne gang na­ep­pe de ty­pi­ske sprin­ter­hold, der vil sa­et­te far­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.