Kampklar ka­non­kug­le

BT - - TOUR DE FRANCE -

FØLELSESLADET ef­ter sig. In­gen af de tre el­lers frem­ra­gen­de af­slut­te­re på flad vej kun­ne rø­re Ca­ven­dish, der hav­de alt an­det end ver­ba­le bom­ber på den mundt­li­ge af­fy­rings­ram­pe ta­et ved den hi­sto­ri­ske kyst i Nord­ve­st­frank­rig.

»Det er fa­eno­me­nalt. Jeg ved na­er­mest ik­ke, hvad jeg skal si­ge. Det var et stort mål, som vi kom her­til med. Sid­ste år hav­de hol­det den prik­ke­de bjerg­trø­je et par da­ge, og vi øn­ske­de vir­ke­lig det­te,« sag­de Mark Ca­ven­dish, der hav­de sin dat­ter på den ene arm.

Det var bri­tens 27. eta­pe­sejr i Tour de Fran­ce-sam­men­ha­eng. Der er sta­dig et styk­ke op til Ed­dy Merckx’ 32, men når Ca­ven­dish i dag stil­ler til start i Saint-Lo, vil han trods alt kun­ne pra­le af at ha­ve kørt i fø­rer­trøj­en i de tre Grand Tours, som han og­så har vun­det po­int­trøj­en i al­le sam­men.

»Jeg er vir­ke­lig følelsesladet. Jeg kun­ne ik­ke ha­ve ta­enkt mig et bed­re sted at gø­re det end her på Utah Beach, når jeg ta­en­ker til­ba­ge på al­le de sol­da­ter, som om­kom i D-Day, og al­le de men­ne­sker, som dø­de for vo­res fri­heds skyld i den mo­der­ne ver­den,« sag­de Mark Ca­ven­dish.

Me­get pas­sen­de var Ca­ven­dish en af de ak­tø­rer fra fel­tet, som lag­de en blomst ved min­des­ma­er­ket for de fald­ne trop­per ta­et ved mål­stre­gen. Det er fa­eno­me­nalt. Jeg ved na­er­mest ik­ke, hvad jeg skal si­ge. Det var et stort mål, som vi kom her­til med. Sid­ste år hav­de hol­det den prik­ke­de bjerg­trø­je et par da­ge, og vi øn­ske­de vir­ke­lig det­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.