KIF for­la­en­ger med for­svars­ge­ne­ral

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KIF Kol­ding Kø­ben­havn har end­nu en pro­fil på plads til den kom­men­de hånd­boldsa­e­son. På sin hjem­mesi­de op­ly­ser klub­ben, at den har for­la­en­get kon­trak­ten med for­svars­ge­ne­ra­len Lars Jørgensen, så den ga­el­der frem til 2017. 38-åri­ge Jørgensen ser frem til at re­van­che­re sig i en ny sa­e­son un­der tra­e­ner Car­los Or­te­ga, ef­ter sid­ste sa­e­son end­te i skuf­fel­se.

»Jeg er ut­ro­ligt stolt over at kun­ne fort­sa­et­te med at ba­e­re KIF Kol­ding Kø­ben­havn-far­ver­ne, og ef­ter en skuf­fen­de sa­e­son er jeg end­nu me­re op­sat på at brin­ge os til fle­re sej­re og fi­na­ler i den nye sa­e­son,« si­ger Lars Jørgensen og til­fø­jer:

»Med Or­te­ga har vi igang­s­at en mas­se spa­en­den­de, nye til­tag, og det ta­ger selv­føl­ge­lig lidt tid, før det er im­ple­men­te­ret.«

»Men vi er godt på vej, og med mi­ne nye hold­kam­me­ra­ter på hold­kor­tet ser jeg, at vi står end­nu sta­er­ke­re i den kom­men­de sa­e­son.«

Klub­bens sport­s­chef, Las­se Bo­e­sen, gla­e­der sig over for­la­en­gel­sen med kul­tur­ba­e­re­ren, der har va­e­ret med fra klub­bens be­gyn­del­se.

»Lars har va­e­ret med fra start og er en rig­tig vig­tig spil­ler for os bå­de på og uden for ba­nen. Han er vo­res grund­pil­le i for­sva­ret og har et ta­et sam­ar­bej­de med vo­res må­l­ma­end, som er al­fa og om­e­ga for for­svars­spil­let.«

»Han går for­re­st til tra­e­ning, og i kamp er han en slag­ter­hund, der vil gi­ve alt for at vin­de,« si­ger Bo­e­sen.

Tid­li­ge­re på ugen for­la­en­ge­de og­så Magnus Lan­din med klub­ben. Den ta­lent­ful­de spil­ler for­la­en­ge­de med to år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.