Ti­ger Woods-af­bud - igen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ti­ger Woods er for­sat ik­ke klar til co­me­ba­ck ef­ter ry­go­pe­ra­tio­nen sid­ste år. Han når så­le­des hel­ler ik­ke at bli­ve klar til ma­jor­tur­ne­rin­gen The Open Cham­pions­hip - og­så kendt som Bri­tish Open - der be­gyn­der 14. juli i Skot­land. Der­med mis­ser Woods den tred­je ma­jor­tur­ne­ring på stri­be. Han har ik­ke va­e­ret i ak­tion si­den au­gust sid­ste år. Kort ef­ter gen­nem­gik han en ope­ra­tion. 40-åri­ge Woods har sagt, at han ik­ke ved, hvor­når det er re­a­li­stisk at gø­re co­me­ba­ck. »Jeg vil­le øn­ske, jeg kun­ne si­ge i na­e­ste uge. Men det kan jeg ik­ke. Det er ik­ke sjovt. Det er en hård vej til­ba­ge, men jeg ved, jeg får det bed­re. Jeg ma­er­ker frem­skridt, men jeg er sta­dig ik­ke helt klar,« sag­de Woods.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.