Ver­dens­re­kord af OL-fa­vo­rit

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den au­stral­ske svøm­mer Ca­te Camp­bell sat­te i går ver­dens­re­kord på kvin­der­nes 100 me­ter fri. Ved et sta­ev­ne i Bris­ba­ne svøm­me­de den 24-åri­ge au­stra­li­er i ti­den 52,06 se­kun­der, hvil­ket er en hund­re­de­del hur­ti­ge­re end ty­ske­ren Brit­ta St­ef­fen, der for syv år si­den svøm­me­de i ti­den 52,07 se­kun­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.