DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Man kan na­er­mest ta­le om en island­sk fe­ber i Dan­mark i dis­se da­ge. I hvert fald er det me­get us­a­ed­van­ligt, at en stor out­si­der ved en slut­run­de som EM får stor til­lid som Island.

He­le 45 pro­cent af al­le spil fra Od­dset-spil­ler­ne på kam­pen er nem­lig fal­det på Island, og da od­ds på island­sk sejr er over ot­te gan­ge pen­ge­ne, vil end­nu et island­sk mira­kel ko­ste for Dan­ske Spil.

»Od­dset-spil­ler­ne er alt­så fuld­sta­en­dig vil­de med at spil­le på Island - på trods af de­res ob­jek­tivt set sto­re out­si­der­rol­le. Men net­op derfor er der igen et højt od­ds på Island, som i den grad fal­der i Od­dset-spil­ler­nes smag. Sam­ti­dig hav­de man­ge gam­b­le­re fra Dan­ske Spil en rig­tig god op­le­vel­se i man­dags med sej­ren over Eng­land, der gav et over­skud på fem mil­li­o­ner til Od­dset-spil­ler­ne,« si­ger con­tent ma­na­ger Hans-Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.