2,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Top­hol­det Kri­sti­ans­und er nu uden ne­der­lag i 14 kam­pe i tra­ek, og selv om spil­let ik­ke var over­be­vi­sen­de se­ne­st mod Ul­lensa­ker/ Kisa, vandt man al­li­ge­vel. Nu ga­el­der det så Åsa­ne, og her skal der va­e­re go­de mu­lig­he­der for end­nu tre po­int. Va­er­ter­ne er nem­lig ramt af ka­ran­ta­e­ner til to stam­spil­le­re, og det gør ondt for et hold, som i for­vej­en ik­ke har den bre­de­ste trup. For­men er hel­ler ik­ke den bed­ste med blot én sejr i de se­ne­ste seks kam­pe, så selv om beg­ge hold er klart bedst hjem­me, hvil­ket ta­ler imod spil­let, er od­dset al­li­ge­vel fri­sten­de på ga­ester­ne.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.