1,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For Sao Pa­o­lo er sa­e­so­nens sto­re op­ga­ve Co­pa Li­berta­do­res, hvor der er kamp al­le­re­de ons­dag, og derfor for­ven­tes det, at man va­el­ger at stil­le med fle­re re­ser­ver i det­te op­gør. Ska­des­li­sten er i for­vej­en re­la­tivt lang, og derfor kan man godt ha­ve si­ne ban­ge anel­ser før den­ne ude­kamp. Pon­te Pre­ta kan nem­lig møn­stre sta­er­ke­ste op­stil­ling, og selv om de skuf­fe­de i den for­ri­ge hjem­me­kamp mod Cruzeiro, er de nor­malt et gan­ske ha­e­der­ligt hjem­me­hold. Mod et Sao Pa­o­lo-hold med tan­ker­ne an­det­steds, skal hjem­me­sej­ren va­e­re et for­nuf­tigt ud­stik.

Od­dset er fun­det hos Bet­fair Sports­book

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.