TIPS13

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

4 5 6 Frank­rig - Island Mol­de - Viking Sar­ps­borg - Brann Sta­ba­ek - Sogn­dal Vå­le­ren­ga - Odd Bry­ne - Strøm­men

01-01 012-01 12-012 SE OD­DS PÅ dan­ske­spil.dk Der er nor­malt ik­ke man­ge mål i Branns kam­pe, og da Sar­ps­borg hel­ler ik­ke er må­l­ma­ski­ner nor­malt, lig­ner det en må­l­fat­tig kamp. Sta­ba­ek har haft en skuf­fen­de sa­e­son, og kam­pen mod Sogn­dal kan nemt bli­ve nervøs. En­de­lig kan Frank­rig mod Island godt bli­ve me­re ja­evn­byr­dig, end de fle­ste går og tror.

1 2 3

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.